Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt âk prăk tâm nau pah kan yor tăm tơm sa play

08/08/2019 15:14 G8T+7

Năm 2002, r’năk nô Nguyễn Ðình Nắp ntơm ta Hưng Yên hăn ta thôn Thuận Nghĩa, xă Thuận Hạnh (Dak N’Soong) ndâk njêng nau rêh mhe. Lah gĕh 2,6 hec ta neh bư mir jan ba, ntơm sa ơm păng tăm ca phê n’hanh ăp ntil tơm gleh nar tâm ban gĕh: bum blang, mbo, bum prŭm, n’ha trau klôn…

Tât năm 2015, nô r’gâl tăm lĕ du hec ta neh aơ lơ du hec ta play jrang Hưng Yên n’hanh bơ Bút, tât abaơ lĕ gĕh play. Tâm nĕ, abaơ gĕh 400 tơm play jrang ăp năm gĕh pĕ 20 tân play, đah r’noh kh’lay tăch ntơm 30.000 – 40.000 rbăn du kí. Nô Năp ươm tay tơm play jrang kon ân bu nuyh bon lan r’văt. Yor blay mât mray nĕ tơm tăm sa play tâm r’năk nô jêng ngăn, ăp năm jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor r’năk nô gĕh n’sĭt lơ 500 r’keh prăk.

Neh tăm tơm play jrang tâm r’năk nô Nắp

Bu nuyh bon lan tât khâl ôp nau kan tăm tơm play jrang

Tơm play bơ tâm r’năk nô tăm gĕh âk ngăn play

Mai Anh

422
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.