Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt âk prăk tă bơh nau kan tăm tơm dŏng bư trau tâm wâl n’king duh nar

26/12/2019 10:22 G12T+7

Năm 2014, r’năk nô Ngô Xuân Hải, ntŏk gŭ 3, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) ndâk bư wâl n’king duh nar gơi tăm ăp ntil tơm dŏng bư trau. Wâl n’king duh nar dơi ndâk bư uĕh, nâp, ta wâl huy 1.400 met vuông gơi tăm ăp ntil tơm dŏng bư trau gĕh: Cải, su hào, mrăch, blân srat, bắp cải…

Tăm tơm bư trau ta wâl n’king duh nar kơl nô nơih mât mray, ân nhiệt độ tâm wâl di, nau duh n’dik n’hanh tơm tăm ngăch hao jêng. Ăp ntil nau kan kai neh tât ta srih grăp, mât mray, sŏk hăn tăch dơi nô Hải bư tâm wâl m’king duh nar Tâm du khay, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk nô Hải gĕh n’sĭt 55 – 60 r’keh prăk.

Tâm du khay, du huê bu nuyh kan gĕh n’sĭt tâm 6 r’keh prăk

Gơi tơm tăm dŏng bư trau ngăch jêng r’năk nô tŏ dak ăp nar

Mai Anh

950
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.