Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo ntâu ntơưv mô hinhx zus nangs cul hur tsêr

06/08/2020 11:14 G8T+7

Đhâu cơưv shuv sâuv ntơưr bor haz môngl seiz iz cxa mô hinhx, shông 2017, tix lâul Nguyễn Xuân Thành, 28 shông nhoz khôir 2, thix trânr Kiến Đưc (Đăk R’lâp) chuôz zus 15 gơưv nangs cul.

Iz făngz muôz shông trâu nox, tix lâul chuôz zis tsinhv chok cxang poz cưs, kuôr njuôl cxangz trâu nangs cul nox. Zos pâuz mênhx nangs cul mas tix lâul chuôz zis tsi pôngz ntâu côngz tu zus, chi phir tsơưk. Nhis nuôr, pangz nangs cul zus đrăngx đrênhk 300 tus, tix lâul muôs trâu hur xênhr haz đrôngl Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Cần Thơ… Grê muôs nangs cul grax 650.000 nhiax/kg, nangs cul nôngz txix 1 – 2 chơưx nhiax/gơưv. Nhis nuôr, tix lâul muôx sâu txix 20 – 40 chơưx nhiax/hli ntơưv mô hinhx zus nangs cul hur tsêr.

Guôx lo uô zôngx ziv, bov đamv đax tinhr chiax nhoz ntơưv nangs cul

Nangs cul nhangr 1,5-2kg mas li muôs

Krâur nox trâu nangs cul zôngx ziv, sir zôngv lo ntơưv thiên nhiên mas chi phir los six tsơưk

Bình Nhi

1,004
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.