Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt âk prăk tâm nau kan yor gơi pah kan, bư mir jan ba

15/12/2016 11:26 G12T+7

U Thị Xanh ta bon Bu Bir, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) lah du huê bu ur Bu Nong pah kan uĕh, gơih tâm nau kan, nsum ma rnăk hao bư ndrŏng di.

Abaơ, bơh đah gĕh n’sĭt rlau 140 rkeh prăk tă bơh 2 hec ta ca phê, điều, u hôm nsrôih kan gơi rong sur bu nong n’hanh rong iăr. Ndăn 60 met vuông neh bơh kơi wâl, u tâm pă ngul ndâk nkra ndrung sur pe wang, huy ăp wang 15 met vuông, rong 3 – 4 mlâm sur du wang. Yor rong di kĩ thuật nĕ sur ngăch ngăn têh n’hanh deh âk kon. Neh hôm e ba bă nĕ, u n’gar rse kvăt B40 rong dăch tât 200 kon iăr, ăp năm rong 3 tâ, tăch gĕh tâm 85.000 rbăn du kí, hao tay prăk gĕh dŏng tâm rnăk.

U Thị Xanh gơih ngăn tâm nau pah kan, bư mir jan ba.

U rong sur Bu nong gơi tăch sur kon n’hanh tăch guych sa puăch

U n’gar rse kvăt bơh pĭt neh hŏng gơi rong iăr.

H'Mai

2,405
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.