Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo 500 chơưx nhiax ntơưv mô hinhx vangx pangs guôx

10/05/2018 14:52 G5T+7

Shông 2010, uô kangz cơưv tangs nganhx Công nghêx sinh hocx – Tsêr Đaix hiocx Lax Hôngx (Đôngx Nai), Trânx Haiv Hungx, (zus shông 1987), nhoz jos 9, xar Đăk Drô (Krông Nô) cuêt tinhv lus kuz tsêr uô nox trơưs mô hinhx vangx pangs guôx.

Hungx tangz tov til môngl txus chos phưx txoz trơưs făngz hưur cơ

Xuz thơưx Hungx cui hoaix 2,5 ha angr nhoz khôngz trơưs cơ câur: 1 ha chos muôx 1.500 tsoz phưx txoz; 0,6 ha chos cax phê; 0,3 ha pangs zuôr đêx tsuôk cax phê, phưx txoz cheix ntux kruôr; 0,6 ha angr chos kôngz lur nôngz nhôngl, cxiv tsang tsêr nhoz, guôx zus tsax. Trơưs tix lâul Hungx, nax shông ntơưv 1.500 tsoz phưx txoz, 600 tsoz cax phê tangz tov lo sâu, pangz buô grax 10 tus, 4 tus nhux đangs, pangz keiz tso yangr muôix 200 tus, pangs njêl, yưx chi phir uô nox, iz shông mô hinhx nuôr sâu lo yangx 500 chơưx nhiax.

Kror puôs kei tangz tov zos iz kror qơư sâu lo nhiax ntơưv Hungx hur zus keiz tso yangr haz muôs nôngz

Đức Hùng

360
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.