Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos 6, xar Quangv Hoax zov chênhr phuôv tsangr zus tsax cxu

24/08/2017 10:49 G8T+7

Jos 6, xar Quangv Hoax (Đăk Glong) zos trôngx qơư zus tsax nto bê. Tangs nro jos muôx yangx 600 tus tsax cxu; hur ntơư, nhux đăngs txir 80%, tưv txir 20%.

Iz cxa chuôz zis zus câuv ntâu nhux đăngs los sis tưv. Iz făngz nôngz nhux đăngs iz txưv zus, ntâu chuôz zis tsinhv zov chênhr zus nôngz nhux đăngs lai Sind, Brahman. Kror phuôv tsangr zus tsax cxu tsi tangs sâu lo grê cinh têr tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv mas tsinhv muôs tsuô thix trươngx chor sanv phâmv muôx hâur pâuk mênhx pêv, bov đamv an toanx vêv xinhz.

Tsôngv box Môngz chos cxangz tâux nxư, đrox đuz… uô jâuz puz tsax hur chaix ntux kruôr

Iz făngz nôngz nhux đăngs trôngx qơư, pêx xinhv tsinhv phuôv tsangr zus nôngz nhux đăngs lai Sind, Brahman…

Chênhr phangx tênhs phangx moz trơưs đinhx cix tsuô pangz tsax cxu

Zov chênhr uô vêv xinhz tsi tsês chia phangx tangr moz tsuô pangz tsax cxu

Minh Huyền

3,866
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.