Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô lo tar ntơưv langx luôv cax phê “hu rsaz”

17/05/2018 14:50 G5T+7

Shông 2013, tix lâul Lê Văn Hoangx (zus shông 1990, kuz tsêr nhoz Thanh Hoar) cuêt tênhv krêz iz luz cuanr cax phê zâu, tiv zix mas muôs cax phê nguên tsât ntơưv thix xar Gia nghiar.

Uô kangz 2 shông truôx đrênhk, Hoangx cxiv tsang Công ti TNHH MTV Cax phê Bazan Đăk Nông haz cxiv tsang bê cax phê Enjoy. Đrul phương trâm “Uô cxangz côngz bê sanv phâmv cax phê tangz sis tsi uô pôngz tsư kangz tưx nhiên ziv los muôx ntơưv nưl”, công ti zov chênhr txus cui trinhx zuôr nguên liêux, por vêv, chêr biênr, ntiv nangz sanv phâmv cax phê. Zos li, luz bê cax phê Enjoy tưz lo côngs nhênhx zos sanv phâmv công nghiêpx jêx jos tiv zix ntơưv xeenhrr; lo thix trươngx hur haz tov đrâu xênhr nhiav.

Cax phê công ti zuôr muôx tiv lêx sar los six saz

Ntu ntiv nangz sanv phâmv lo uô tuôz jông

Nhân viên canr cax phê Enjoy Garden, phươngx Nghiar Trung (Gia Nghiar) tos cax phê nguên tsât ntơưv mair tsuô kruô

Lê Phước

324
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.