Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tox tsongs tu kôngz lông hâur cheix ntux nangs

23/04/2020 14:37 G4T+7

Txus luz six hnuôr, Đăk Nông tưz hlang tsuô hâur cheix ntux nangs. Hnuôr tsinhv zos ntu cưs ntâu zangv cangz moz phuôv vangv, cxuôv hav tsi jông txus kôngz lông. Viv li, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov tu cxuô zangv kôngz ntêr-lur nôngz nhôngl xưs li cax phê, phưx txoz, ntông hnox txir, hoa maux haz cxuô zangv jâuz kos…

Hur ntơư, nênhs kôngz zov chênhr thoz kror, txar chik, mfông qir, tsuôk phangx tangr moz tsuô kôngz… Zos chênhr phangx tu, phangx tangr cangz moz mas cxuô trôngx qơư tsi tâu puv kôngz mangl moz los sis cangz cxuôv hav…

Nênhs kôngz xar Quảng Tâm (Tuy Đưc) thoz kror chia mfông qir tsuô cax phê cheix ntux nangs

Zơưv Phạm Xuân Thắng, jos Tân Lợi, xar Đăk R’moan (Gia Nghĩa) tu vangx txir lưs muôv cangz chos lo oz shông

Nênhs kôngz xar Quảng Khê (Đăk Glong) tox tsongs qir hưr cơ tsâu tơưr cax phê chia mfông tsuô kôngz

Pêx xinhv jos Jiang-Bơ, xar Trường Xuân (Đăk Song) tu phưx txoz

Mai Anh

294
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.