Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz thu nhâpx ntơưv mô hinhx keiz tso hur vangx trơưs fangz an toanx sinh hocx

03/08/2017 10:44 G8T+7

Txix shông 2014, thâuv shông tưz ntâu, tsi muôx đăngs jul ntâu, zơưv Trânx Minh Thuânx (zus shông 1950), phươngx Nghiar Trung (Gia Nghiar) cuêt tinhv hlôngr 3 sox angr cax phê chia uô qơư zus keiz tso hur vangx trơưs fangz an toanx sinh hocx.

Zơưv seir chor nôngz keiz tsât lươngx ntơưv zus pangz keiz hur tsêr chia zuôr kei puôs đâuk nhuôs zus. Zơưv uô guôx truôx khor, xor nzeix thair vangx, zov chênhr phangx moz, tu keiz… Txus nuôr, pangz keiz ntơưv zơưv tangr tưs tưz muôx khangv 1.500 tus, zus trơưs zangv “krưr tâuz hâu”, keiz lo 1,5 kg tror sâuv mas muôs đrul grê fênhx đrăngz 80.000 nhiax/kg. Trơưs zơưv, iz fangz chor krâur nox tsinhv zos plêx, poz cưs haz xuô tôngv hơpx mas keiz tsinhv môngl nox cxangz ntâu zangv sưs li đrox, cangz… chia cxangz jinh jươngr. Txus chaix ntux nangs, zov chênhr đuô txus vêv xinhz guôx, hlôngr cxênhx bluôs blêx puô hur guôx, phangx tangr moz hơưz poz, suênr, câux trungx…

Zơưv cxiv tsang guôx yangx 50m2 truôx khor tsuô pangz keiz pưz mo haz phaiz nav chia tu zus nhuôs keiz

Krâur nox sưs li blêx, poz cưs… por lênhx đhâu sơ tsêr chia uô krâur nox tsuô keiz txix 1/2 kg tror sâuv

Txus chaix ntux yangr, cxênhx puô sinh hocx tuôz 20 cm, tangz sis chaix ntux nangs viv zos nông mas cxênhx puô nhias đuô haz hlôngr tsi tsês

Mẫn Doanh

674
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.