Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt tay prăk tâm nau pah kan yor tăm rpŭng dak bôk yan bri mih

04/07/2019 09:58 G7T+7

Ndăn bri mih âk (ntơm lôch khay 4 tât abaơ), bu nuyh Mông ta thôn 6, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) tăm rpŭng dak (hôm dơi bu moh lah rpŭng mèo, rpŭng dak mir, rpŭng bri…).

​​​​​​​

Âk r’năk bu nuyh Mông gĕh tăch ntơm 500.000 r’hiăng tât 2.000.000 r’keh prăk du nar tă bơh tăm rpŭng bôk yan mih

Rpŭng aơ dơi bu tăm ta neh mhe mô rĭ tăm ta neh tăm ca phê, neh tăm tuh vanh. Jêh tât du khay tăm, rpŭng gĕh play jêh. Ntil rpŭng aơ nơih ngăn tăm, iê ndrŭng sa, di ma neh ntu trôk nar ta aơ, lah tăm ta neh mhe mô kâp sui phân, krih dak si… Yor nĕ, bu nuyh Mông mô gĕh roh n’hâm suan mât mray. Play rpŭng têh, săk, dơi âk bu nuyh bon lan r’văt sa, tăch kh’lay r’noh prăk, tâm 20.000 r’băn du kí.

​​​​​​​​​​​

Rpŭng dơi bu tăch ta trong têh 14C, mpeh găn ta xă Quảng Tâm (Tuy Ðức)

H’Mai

290
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.