Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt âk prăk yor tăm tơm dâu rong ndrŭng bư rse brai

20/02/2020 13:38 G2T+7

Nô Phạm Văn Hiệu ta thôn Dak Lang, xă Quảng Khê (Dak Glong) n’kôch ân gĭt: Tăm tơm dâu rong ndrŭng bư rse brai mô gĕh jêr, iê nar rong lah gĕh n’sĭt lih li prăk nĕ ntơm 10 năm lĕ lăn, r’năk nô lĕ ruah nau kan tăm tơm dâu rong ndrŭng bư rse brai gơi bư hao nau wăng sa.

Ntơm sa ơm r’năk nô ruah tơm dâu tam bội mhe tăm (S7-CB) yor tơm dâu aơ ngăch jêng, n’ha têh, mbâl, mau ndrêh, pĕ gĕh 30 – 40 tân du hec ta; iê gĕh nau ji, tâm di ma neh ntu, mih nar tâm xă. Abaơ, r’năk nô tăm gĕh 2 hec tơm dâu n’hanh rong 5 hôp ndrŭng bư rse brai du tẩ rong; du khay rong gĕh 2 – 3 tâ. Ðah r’noh tăch abaơ lah 130.000 r’hiăng du kí. Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk nô gĕh n’sĭt tâm 35-40 r’keh prăk du khay.

Mât mray uĕh nĕ 2 hec ta tơm dâu tam bội (S7-CB) tâm r’năk nô Hiệu jêng ngăch ngăn, jêh pĕ gĕh tâm 35-40 tân du hec ta du năm

Kiêm, mpêh tho kloh lor ma nhŭp ndrŭng dơm ta ndrưng, gơi ndrŭng bư rse

Wâl rong ndrŭng dơi n’king ân uĕh gơi mô gĕh rhuăl, jôp, mpô mpa kăp ndrŭng bư rse brai

Ðah r’noh tăch 130.000 r’hiăng du kí, r’năk nô Hiệu gĕh n’sĭt 35 – 40 r’keh prăk du khay

Minh Huyền

452
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.