Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz thu nhâps ntơưv zus yik

25/07/2019 14:57 G7T+7

Shông 2016, tix lâul Vor Hax Quang Phucx nhoz jos 15, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) puv zus yik iz cê phuôv tsangr cinh têr tsinhv muôx qir mfông tsuô kôngz lông, tsơưs chi phir zuôr qir hoar hocx… Txix ntơư tix lâul cuêt tinhv uô guôx zus yik.

Jâuz nox tsuô yik zos chik, blôngx ntông gonx, mit, ceo chos uô ndix phưx txoz hur vangx

Xuz thơưx tix lâul zuôr 5 tus yik lus uô nôngz. Zos tu trơưs cir thuôx mas pangz yik shang nhuôs phuôv vangv sai. Txus nuôr, tix lâul Phucx chuôz zis zus tsi tsês 20 tus nav yik, 1 tus lâul yik nôngz; fênhx đrăngz iz tus nav yik shang 2 tus nhuôs/jangs haz 2 jangs/shông; uô kangz shang nhuôs, nhuôs yik zus muôx 4 hli nhangr muôx 20kg, đrul grê muôs nhis nuôr 100.000-120.000 nhiax/kg. Uô kangz yưx chi phir, iz shông chuôz  zis zơưv sâu lo lus jê 200 chơưx nhiax.

Sir zôngv kuôr yik mfông kôngz lông

Minh Huyền

404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.