Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao r’noh ndơ n’sĭt lah bư mir jan ba tĕng nau kan hữu cơ

16/07/2020 10:48 G7T+7

Ta 4 hec ta neh tăm ca phê n’hanh tiêu, che Nguyễn Ngọc Cao, thôn Thuận Hạnh, xă Thuận An (Dak Mil) bư tĕng ntil nau kan hữu cơ n’sĭt uĕh tâm nau pah kan.

Che r’gâl nô nau bư mir jan ba, kai neh ân uĕh, dŏng phân hữu cơ sui ma ăp tơm tăm, mô dŏng dak si gâ,… Jêh 5 năm r’gâl bư tĕng nau kan hữu cơ, ca phê n’hanh tiêu tâm r’năk ngăch ngăn jêng, gĕh âk play. Nô nau pah kan bư mir jan ba dơi r’gêl uĕh tay, neh ntu mô gĕh roh nau jêng n’hanh uĕh n’hâm trôk nar lah mô gĕh dŏng dak si hóa học. Ăp ntil play gĕh pĕ uĕh, n’hao r’noh ndơ n’sĭt lah sŏk tăch gĕh rlau 10.000 r’băn đah ma r’noh tăch bơh tach.

Che Cao dŏng măy muih gâ tâm tơm ca ph

Tơm tiêu dŭt ma jêng yor sui phân hữu cơ n’hanh iê dŏng dak si mât mray ăp ntil tơm tăm

Jêh peh ca phê tâm r’năk che gĕh n’sĭt tât 6 tân du hec ta

Ntil ca phê bột kloh mô gĕh khih dak si dơi păng tăm bư tĕng nau kan hữu cơ dơi âk bu nuyh bon lan r’văt ngêt

Nguyễn Nam

2,324
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.