Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr tu, phangx moz tsuô pangz tsax hur chaix ntux nangs

17/08/2017 10:15 G8T+7

Hur chaix ntux nangs, thơix tiêt ntu njuôr, no zos chor tac nhân uô anhv hươngv tsi jông txus phuôv vangv haz hluz ntơưv pangz tsax cxu.

Nhis nuôr, iz cxa trôngx qơư nhoz thangx tsangv tsôngv box nênhs tsơưs, thangx tsang vnhoz tuz, nhoz đêz tangz tov muôx tinhx tsangx tsax cxu tuôs viv no, moz, tsi muôx jâuz nox… Hâux lưv chênhr phangx tênhs phangx jix moz, tsuôk yuôx guôx, thair sur so chaix ntux no, cxangz nzir krâur nox tinh haz njuôz… chia tsax cxu tangr tir, thêr tâus thơix tiết tsi huv. Iz fangz pêx xinh vcxiz chênhr hâux lưv tau jông pangz tsax cxu chia muôx đăngs jul tir tangr sưs li puz nox txâus jinh jươngr, cxangz nzir ntâu zangv vitamin, khoangr tsât, men tiêu hoar… tsuô tsax cxu; guôx uô saz nyuô, langx khav, khor kho; muôx tsưr ziv tangr nangs xơư, đêx nhangz, muôx ntâuz thair nangs chuô; khu hlôngr hêx thôngr grêl đêx, qơư ntiv kuôr jil chia phangx tangr ô nhiêmr môi trươngx thâuv nangs lus hluz…

Tsuv chênhr phangx tsês, muôz txâus krâur njuôz nox, tsâu kâuz nrox los sis krâur nox tinh chia tsax cxu muôx cxangz nguônx jinh jươngr zov chênhr

Cxangz nzir vitamin, khoangr tsât chia cxangz nzir đăngs jul haz phangx, tangr moz tsuô tsax zus

Tsinhr cxênhz seiz tsi tsês pangz tsax cxu chia puv pâuz nzur chor bât thươngx ntơưv pangz tsax…

Nzuôr hur saz si chor tsât hưur cơ hur guôx, nzuôr đangz nox hâuk đu lus…

Mẫn Doanh

752
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.