Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăngs jul sâuv "Cao nguên poz jêz" Buôn Choah

07/03/2019 15:41 G3T+7

Kuôl nuôr muôx 3.700 shông, trôngz hluôr tơưk Chư B’luk, xar Buôn Choah (Krông Nô) cxơưr fưx jung nham đrul cuz ndê txus 1.200 đôs C tưz uô muôx yangx 100 kror tsuô lux zâu; iz ndil chor kror tsuô hluôr tơưk zos chor hâur trôngz kêl muôx tơưv chor jung nham ntưl đangr muôx li 1.600 ha lơưr ntul nav đêx chia chos hoa maux.

Txir nênhx gâul kror hur chor cêv jêz

Chia hlang đhâu txov nhêv viv tsi txâus angr uô nox, pêx xinhv xar Buôn Choah tsuv chos poz cưs sâuv chor cêv poz jêz chia zuôr poz cưs. Uô kangz chor chuôv nangs hâur chiv, pêx xinhv tror “môngl” tsuô “cao nguên poz jêz” chia uô nox. Txir nênhx uô ntêx luôx đrox, xuôs shông gâul kror chor cêv poz jêz. Kuôl pux khôngr nho nrar kror hur chor cêv poz jêz chia chos poz cưs.

Kuôl pux lơưr jê kangz chia chos poz cưs

Đức Hùng

3,713
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.