Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau rêh ta “Neh yôk lu” Buôn Choăh

07/03/2019 15:41 G3T+7

Lĕ jŏ tâm 3.700 năm, yôk ŭnh Čư B’luk, xă Buôn Choăh (Krông Nô) bruh ŭnh duh tât ta 1.200 độ C nĕ bư gĕh lơ 100 trôm lŭ têh jê; bơh pĭt ăp trôm lŭ yôk ŭnh lah ăp yôk dêh tă dơi bư gĕh ta nga ŭnh bruh huy tâm 4.600 hec ta, tâm nĕ gĕh tâm 1.600 hec ta bơh pĭt dak gơi tăm ăp ntil tơm tuh vanh.

Bu klô hăn lor mul gơi gĕh trôm tăm mbo

Gơi gĕh neh dŏng bư mir jan ba bư trŭnh nau o-ach, bu nuyh bon lan xă Buôn Choăh sŏk mbo tăm ta ăp trôm lŭ gơi gĕh neh tăm mbo. Jêh ăp tâ mih bôk rah, ăp bu nuyh bon lan hăn tăm mbo ta neh yôk lŭ gơi bư mir jan ba. Bu klô hăn lor muih gâ, dŏng mâng mul ntâp ta neh lŭ gơi gĕh trôm tăm mbo. Bu ur kŭnh măt, tĕng duh grăp mbo ta trôm mul gơi tăm mbo jêh rĭ brôi lơi ân uĕh.

Bu ur tĕng bu mul bơh kơi gơi tăm mbo

Đức Hùng

3,405
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.