Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sinh viên tâm kơl n’hâm soan ndâk njêng bon lan

09/08/2018 10:35 G8T+7

Ðah nuih n’hâm ŭch pah kan, lĕ n’hâm soan bơh phung druh ndăm, 25 sinh viên bơh Wâl sam bŭt Kao đẳng Kinh tế-TP. Hồ Chí Minh lĕ hăn “ndâk nau pah kan” ta ăp bon ta xă Quảng Tín (Dak R’lâp) tâm nau yan Yan rlu nti ndrêh 2018.

Tâm 28 nar aơ, ăp “ka han kơl n’hâm soan” mô rvê nau jêr zŏk, mih duh nar ndâk âk nau kan, nau pah kan uĕh, n’hanh ma bon lan bu nong iê bu nuyh tâm kơl n’hâm soan ndâk njêng ntŏk gŭ bon lam mhe…

Dâk ăp tâ ntĭm, mbơh ân ma ăp kon se gĭt nau way, nau njrăng n’gang nau ji tưp tâm bon lan…

Ân ndơ ma bu nuyh bon lan ta ăp nar rbŭn têh tâm bri dak

Chĭk gâ, mpeh wak n’dŏk ta âk trong hăn tâm bon n’hanh wâl rbŭn bon

Ntĭm sam bŭt ân ma ăp oh kon bon lan bu nong iê bu nuyh

Sinh viên nkra ndơ dŏng chê mâng nchih, ndơ dơm dŏng nti ân ma ăp kon bon lan bu nong iê bu nuyh

Nau gươm pâl bơh ăp kon se bon lan bu nong iê bu nuyh lah tâm rlong pâl, mbơh n’kôch ta nar rlu nti

Mẫn Doanh

3,153
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.