Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm bư trau kloh gĕh n’sĭt prăk ma nau kan ta bon Ting Wel Ðơm

19/12/2019 10:16 G12T+7

Ntơm năm 2014, nô Lê Danh Trung ta bon Ting Wel Ðơm, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) lĕ tăm ăp ntil tơm bư trau, play, reh kloh dơi tăch ân bu nuyh bon lan r’văt.

Abaơ, r’năk nô gĕh 3 sào neh tăm ăp ntil tơm bư trau: Jiăm bây, jiăm bât ndrêh, jiăm bây klôn, sa lat, n’ha jiăm… Lor ma tăm, nô Trung bư neh ân uĕh, dŏng ăp ntil phân hữu cơ gơi sui n’hanh way hăn ksiêm ntŏk tăm, nhŭp ndrŭng ma ti, mô dŏng dak si khih krih tơm bư trau. Yor nĕ, tơm bư trau dơi âk bu nuyh bon lan ŭch r’văt, dŏng bư trau sa. Jêh tâm prăk dŏng pah kan mor, r’năk nô gĕh n’sĭt 15 r’keh prăk du khay.

Ĕk ndrôk dơi lŭk lai đah nglo, men vi sinh jêh rĭ n’kŭm sŏk sui ân tơm bư trau

Nô Trung hăn uănh, ksiêm, nhŭp ndrŭng sa n’ha tơm bư trau

R’năk nô Trung nsu bư mboi tŏ dak ân tơm bư trau

A Trư

1,318
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.