Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos jâuz hưr cơ muôx tem kra qơư chos

05/12/2019 10:32 G12T+7

Vangx jâuz hưr cơ Bach Thaov jê 3 sox ntơưv muôv Trương thix Đams Tuêt, nhoz phươngx Nghiar Phur (Gia nghiar) tangz tov zó kror qơư yaz lus tsưr ziv chos jâuz has tsi muôx tsuô hoar tsât, tsât cich thich hluz sei, tangr por vêv kôngz lông muôx hoar tsât.

Thâuv chos jâuz muôv leix angr tiz jông, zôngv qir mfông huv haz tsinhr môngl seiz vangx, ntês cangz bâuv phương phap thuv công. Muôv tưz uô trơưs lu tem kra qơư chos ntơưv sanv phâmv; sơ chêr haz ntiv nangz jâuz zos nguên liêus ntơưv thiên nhiên xưs li blôngx tsơưz, blôngx njê, sir zôngv tsơưs hlo nangz ntơưr jeik.

Hnis hnuôr, muôv Tuêt tangz tov cxiz chênhr côngv tsuô cxuô tsêr iz puôs ndil thangx tsangv chia uô cê chos jâuz, kos trơưs făngz hưr cơ, ntâu zangv sanv phâmv, cxangz thu nhâps tsuô nênhs kôngz.

Sir zôngv vix tsangv thair kôngz lông chia tsơưs muôx cangz plêr nzeik txir

Qir kuôr nhux lo shơư kuôr nhangz, men viv sinh tsâu lưx li mfông jâuz

Sanv phâmv jâuz muôx tem kra qơư chos thâuv muôs tsuô thix trươngx

Hồng Thoan

568
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.