Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm dŏng bư trau hữu cơ gĕh tem gĭt ntŏk bu tăm

05/12/2019 10:32 G12T+7

Ntŏk tăm tơm dŏng bư trau hữu cơ Bách Thảo huy 3 sào tâm r’năk yuh Trương Thị Ðạm Tuyết, ta phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) abaơ dôl jêng ntŏk gĕh nau pah kan uĕh mô gĕh dŏng dak si krih ndrŭng, dak si ân ngăch hao jêng, n’hanh ăp ntil dak si hóa học.

Lah tăm tơm dŏng bư trau aơ yuh Tuyết kai neh nê nê, dŏng phân hữu cơ di nau bu ntĭm n’hanh ăp nar hăn ksiêm uănh, nhŭp ndrŭng đah ti. Yuh lĕ blir tem gĭt ntŏk tăm tơm dŏng bư trau; sŏk tăch n’hanh rklâm đah n’ha prit, n’ha chia yong, mô gĕh dŏng dŭng nhựa, dŭng nilon gơi rklâm tơm dŏng bư trau.

Abaơ, yuh Tuyết dôl jă ăp bu nuyh ta phương tâm r’nglăp nau pah kan tăm tơm dŏng bư trau, play tĕng nau kan hữu cơ, tăm âk ntil tơm, gơi n’sĭt tay prăk tâm nau pah kan ma bu nuyh bon lan.

Dŏng dŭng n’kŭm bư mir jan ba gơi n’kŭm mô ân mpô mpa lăp chuh sa play

Ĕk ndrôk dơi r’lŭk đah nglo, men vi sinh gơi sui ân tơm dŏng bư trau

Tơm tăm dŏng bư trau dơi blir tem gĭt ntŏk bu tăm lor ma sŏk hăn tăch bơh tach

Hồng Thoan

527
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.