Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô qir hưr cơ ntơưv changz

15/08/2019 15:08 G8T+7

Kangz shông 2018, sâuv angr đangr 2.000 m2, tix lâul Nguênr Văn Thanhx, nhoz jos 9, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) tưz đâux tư cxiv tsang qơư zus yangx 150 changz chia uô qir hưr cơ.

Trơưs tix lâul, tu zus changz zôngx ziv, tsuôs tuôr nông, muôz krâur nox zos qir cxuô zangv tsax cxu, keiz us tsâu cênhz men vi sinh chia tuô cxuô zangv nâmr uô moz tsuô changz haz haz por vêv changz tsi mangl njâuv “tânr công”. Nôngz changz đâux tư iz jas haz thâuv sâu mas tsês nôngz chia tror kangz uô qir. Fênhx đrăngz 2 - 3 hli lo sâu 1 jas; iz hli, tix lâul Thanhx muôs tsuô thix trươngx muôx li 100 tênhr qir changz, grê 5.000 nhiax/kg; muôx li 1.000 lit cuô changz, grê 90.000 nhiax/lit. Uô kangz yưx chi phir, tix lâul sâu lo fênhx đrăngz iz hli lo 70 - 100 chơưx nhiax.

Thangx tsangv zus changz tsuv thair yangr ntux, lus nangs, tsês nông

Cuô changz lo tix lâul Thanhx chêr biênr, ntiv hur thâur

Kuôr changz lo ntiv nangz uô ntêx muôs tsuô thix trươngx

Đức Hùng

683
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.