Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tiêu tĕng nau kan hữu cơ ân uĕh

29/08/2019 14:46 G8T+7

Hợp tác xă Tiêu hữu cơ Ðồng Thuận, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) tăm tiêu tĕng nau kan hữu cơ ntơm năm 2016 đah 5 bu nuyh kan. Tât abaơ ntŏk aơ lĕ gĕh 12 nuyh kan đah tăm dăch tât 30 hec ta tiêu, gĕh pĕ tâm 3 tân du hec ta.

Ntŏk kan aơ mô dŏng phân hóa học, mô dŏng dak si hóa học gơi krih ma tơm tiêu lah dŏng n’dŏk, ndơ r’meh tă bư mir jan ba tâm ban gĕh ĕk ndrôk, ntô tuh neh, n’dŏk tă bơh tơm mrăch, play jiăm, chia gơi sui, krih dak si njrăng, n’gang tu ndrŭng ân tiêu. Tiêu dơi tăm ta ntŏk aơ kơp di ma nau kan quốc tế vi sinh vật, nau kơp di vi lượng kim loại jâk, mô gĕh dŏng dak si…. Âk năm lĕ lăn, Hợp tác xă dơi Kông ti TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà (Bắc Ninh) r’văt tiêu ôch đah r’noh kh’lay lơ tiêu he nga ngăn ntơm 1,5 – 2 tâ du kí, gơi tăch ta My, Liên minh Châu Âu.

​​​​​​​​​

Ĕk ndrôk dơi bu dŏng sui 3 – 5 tâ du năm, du tơm sui tâm 0,5 – 1 kí

​​​​​​​​​

Ntô tuh neh dơi bu bư phân sui ân ma tơm tiêu 2 – 3 tâ du năm

​​​​​​​​​

Tăm tiêu ta tơm si rêh gơi bư uĕh neh mir, tơm tiêu ngăch hao jêng

Hồng Thoan

680
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.