Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos jâuz krưr an toanx

31/08/2017 09:57 G8T+7

Trơưs Trung tâm Khuênr nông – Khuênr ngư xênhr, nhis nuôr nganhx tưz haz tangz tov khuênr khich, kra chor chuôz zis nênhs kôngz, tuv hơpx tac, hơp tac xar kra uô mô hinhx chos jâuz krưr an toanx ntơưv chor hênhx Đăk Som, Tui Đưc haz Krông Nô.

Chor chuôz zis chos jâuz krưr txix 2 – 3 chiv/shông, ntâu hlo zos chiv tsâux. Mô hinhx zov chênhr sir zôngv chor nôngz năng suât, tsât lươngx; sir zôngv iz cxa qir vi sinh haz chor yuôx por vêv kôngz lôngz tso chei sir zôngv tsuô jâuz, bov đamv nôngz nhôngl cêv kuôl… Chos jâuz krưr an toanx sâu lo ntâu grê, năng suât ntâu, an toanx tsuô môi trươngx haz nênhs sir zôngv, uô angr tsi tsuôk…

Uô ntêx chos tsuv leix angr, ntuô đrox đu lus; Uô cangz chos đangr 90 – 100cm, cưx đangr 30cm, cangz saz 25cm

Mfông qir guôx (hưur cơ sinh hocx) tas kangz. Mfông cxuô qir sâuv cangz, tor shơư qir cênhz angr, uô kangz mas zơưv angr hur cưx bul cangz tuôz 1,5 – 2cm

Thâuv jâuz tưz krưr khor kho mas sâu, đuô tsês blôngx lâul, cangz nox; txar saz, ti luz jâuz krưr chia zôngx ziv sâu haz xưv lir hâur pâuk jâuz sâuv lax

Mẫn Doanh

1,913
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.