Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm n’ha trau klôt mô gĕh khih dak si

31/08/2017 09:57 G8T+7

Tĕng Ntŭk Ntĭm bư mir jan ba – Ntĭm rong tui ka n’gor, abaơ m’bŭch lĕ kan n’hanh dôl kan tay gơi n’hưch, ntĭm ăp r’năk bon lan , ntŭk kan ndrel, mpôl kan ndrel ndâk nau kam tăm tơm n’ha trau klôt ân mô gĕh khih dak si, tăm âk ta ăp n’qual Dak N’Soong, Tuy Ðức n’hanh Krông Nô.

Ăp r’năk tăm tơm n’ha trau klôt ntơm 2 – 3 yan du năm, tăm âk ngăn ta tâm ban sit puh yan kao. Nau kan aơ uănh kh’lay dŏng rnih uĕh, n’trau âk, dŏng ăp ntil buh vi sinh n’hanh ăp ntil dak si dŏng krih ma tơm tăm uĕh, mô gĕh nau ji khih… Tăm tơm n’ha trau klôt ân mô gĕh khih dak si n’sĭt uĕh t6âm nau pah kan, mô gĕh bư bâ ntŭk gŭ n’hanh gĕh nau khih ma bu nuyh sa, ntrŭnh tay nau bư neh mô hôm saơ jêng.

Lor ma tăm he kai neh ân rai, dônh lĕ hĭp; N’hao mbor tăm huy 90 – 100 cm, mbor aơ đah mbor tê ngai 30 cm, mbor mprêh 25 cm

Sui lor buh ĕk ndrôk (buh hữu cơ). Sui ân tâm ban ka lơ mbor, tâm rluk lai tâm ban buh ndrel neh, jêh nĕ koai mbor mbâl 1,5 - 2 cm

Lah tơm n’ha trau klôt lĕ he dơi pĕ jêh, lơi reh, n’ha ndrŭng sa, koh ân prêh, dăch tơm gơi nơih rdeng n’hanh rôk lơi reh tơm ta ntŭk tăm

Mẫn Doanh

711
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.