Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sa chi – du ntil tơm tăm mhe tâm n’gor

10/01/2019 09:46 G1T+7

Abaơ, tâm lam n’gor he, âk r’năk bu nuyh bon lan bư mir lĕ r’văt tơm Sa chi rlong tăm n’hanh tât abaơ ntil tơm aơ dôl hao jêng ngăn.

Sa chi lah du ntil tơm sŏk tă bơh bri dak mpeh Nam Mỹ, bu pĕ play gơi sŏk grăp, dơi iĕt sŏk dak. Dak tâm grăp play Sa chi gĕh âk nau lay ma săk jăn tâm ban gĕh Omega 3, Omage 6, Omega 9. Jêh rlong tăm ta Việt Nam ntơm năm 2010, tơm Sa chi di ma trôk nar n’hanh neh ntu ta Việt Nam đah nau uĕh ngăch gĕh play, jêh tăm tơm aơ ân he pĕ play jŏ; mô kâp âk dak tŏ; luh kao gĕh play nao nao ăp năm; dơi dŏng tăm êng, tăm ndrel ma ăp tơm ba bă… R’noh kh’lay bu r’văt grăp Sa chi abaơ tâm lam n’gor ntơm 70.000 – 75.000 r’băn du kí kro.

Sa chi lah ntil tơm hao lêng, mpôl thầu dầu, nơi mât mray, iê tu ndrŭng sa

 

Jêh tăm tât 5 khay tơm Sa chi luh kao, gĕh play

Play Sa chi ndrêh tăch kh’lay ntơm 35.000 – 40.000 r’băn du kí

Mẫn Doanh

1,082
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.