Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv Tâm zov chênhr phuôv tsangr cinh têr kôngz lông

01/11/2018 14:22 G11T+7

Chor shông đhâu, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar Quangv Tâm (Tui Đưc) tsinhr zov chênhr phuôv tsangr cinh têr kôngz lông, iz trux uô nênhx truôx.

Nhis nuôr, tangs nro xar muôx yangx 2.800 ha angr uô nox, hur ntơư yangx  2.600 ha ntông ntêr nôngz nhôngl xưs li cax phê, phưx txoz, cao su, điêux, măc ca haz 219 ha zos cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li blêx lax, poz cưs, jâuz kos txir… Iz făngz chos kôngz, pêx xinhv tsinhv zov chênhr zus jê 20.000 tus tsax, xưs li tưv, nhux đăngs, buô, keiz, us… Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô nox mas cxuô zangv kôngz lông, tsax cxu tsinhr hluz jông. Shông 2017, sâu fênhx đrăngz ntơưv xar lo jê 37 chơưx nhiax/tus nênhs.

Tangs nro xar muôx 1.232 ha cax phê, sâu fênhx đrăngz lo 3,5 tênhr/ha

Nênhs kôngz hur xar chos yangx 200 ha jâuz, kos, txir cxuô zangv chia sâu cxangz nhiax cxas

Nênhs zuôr tuôx txus hlo jos chia zuôr kôngz lông ntơưv nênhs kôngz

Minh Huyền

828
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.