Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Phú nchŭn nhâm tăm n’hanh chăm ăp ntil tơm tăm yan bri mih năm 2017

15/06/2017 14:02 G6T+7

Xă Quảng Phú (Krông Nô) abaơ gĕh lĕ rngôch neh dŏng bư mir jan ba 1.000 rbăn hec ta. Tâm nĕ, ca phê dăch tât 800 hec ta, kao su 170 hec ta, tiêu 50 hec ta, điều 60 hec ta, hôm e nĕ lah ăp ntil tơm tăm gleh nar tâm ban lah tăm ba lŏ, bum prŭm, mbo, tuh vanh…

Âk bu nuyh bon lan ndăn neh mhe tăm ca phê e hŏ têh gơi tăm ndrel ăp ntil tơm tuh vanh, n’hao tay nau n’sĭt tâm nau kan

Abaơ, bu nuyh bon lan tâm lam xă dôl ndăn bri mih âk gơi tăm tơm tăm mhe; ch’hik gâ, koai ntu ca phê, sui buh, krih dak si ndrŭng gơi tơm tăm ngăch hao jêng, gĕh play âk.

Bu nuyh kan mir thôn Phú Thuận dŏng dak si krih ân khĭt ndrŭng n’hanh khĭt gâ gơi n’gang ntu ndrŭng ta tơm mbo tăm

Minh Huyền

868
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.