Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Phú tập trung trồng và chăm sóc cây trồng mùa mưa năm 2017

15/06/2017 14:02 G6T+7

Xã Quảng Phú (Krông Nô) hiện có tổng diện tích đất nông nghiệp hơn 1.000 ha. Trong đó, cà phê gần 800 ha, cao su 270 ha, hồ tiêu hơn 50 ha, điều 60 ha, còn lại là các loại cây ngắn ngày như lúa nước, ngô, khoai lang, đậu đỗ…

Nhiều hộ tận dụng diện tích đất cà phê mới trồng chưa khép tán để trồng xen các loại đậu đỗ, tăng thu nhập

Hiện nay, người dân trên địa bàn xã đang tranh thủ mùa mưa để trồng cây mới; làm cỏ, cào bồn, bón phân, phòng trừ sâu bệnh để cây trồng phát triển.

Nông dân thôn Phú Thuận sử dụng thuốc vệ thực vật để hạn chế cỏ dại và phòng trừ sâu bệnh hại cây ngô

Minh Huyền

106
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.