Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv Phur tangr nav đêx tangr kruôr tsuô kôngz lông

14/03/2019 14:41 G3T+7

Tov ntêx ntux kruôr cxuôv hav txus uô kôngz lông, kangz hli 2, WBPX xar Quangv Phur (Krông Nô) tưz hu pêx xinhv nhoz jos Phur Lơis tsov cưv tangr nav đêx Krông Nô tangr kruôr thâuv pangs pangx tênhz tsi tso đêx.

Yangx 100 lênhx pêx xinhv tưz sir zôngv poz jêz tiz tsuô hur tơưz xur hlâu ntơưv hangr đêx uô njưl tangr đêx. Cênhz, xuôs mair câus cưx tso đêx tsuô pangs cxuôr, pangz trams cxuôr đêx jos K’Tăk hoatx đôngs. Muôx đêx tsuôk tưz chơưv yangx 100 ha kôngz chos li cax phê, phưx txoz, poz cưs, blêx… ntơưv pêx xinhv, tiv zix mas chor minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv jos Phur Lơis jangv đhâu ngui cơ pôngz đơưz.

Pêx xinhv jos Phur Lơis sơưr hangx xang poz jêz

Trams cxuôr đêx jos K’Tăt hoatx đôngs tror lus

Tix lâul Ma Thăngr, jos Phur Lơis shir phangz viv muôx đêx tsuôk 3 sox cax phê

Hồng Thoan-Tuấn Cường

666
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.