Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Khê tox tsongs phuôv tsangr cinh têr kôngz lông

30/07/2020 15:03 G7T+7

Xar Quảng Khê (Đăk Glong) muôx angr tưx nhiên 11,936 ha.

Nôngz nhôngl đhâu, lo pangz pênhr, nôngz kôngz lông ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, nênhs kôngz hur xar tưz trâu saz los đôngx, iz trux uô trơưs khoa hocx cir thuôx lus uô hnox uô hâuk mas năng suât, tsât lươngs kôngz lông ziv hnuz ziv ndê, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv phuôv tsangr. Txus hnuôr, xar muôx yangx 4.589,5 ha angr ntông công nghiêps ntêr shông, yuôr chor zos angr chos cxuô zangv hoa maux lur nôngz nhôngl. Hês thôngr thuiv lơis đap ưngr nhu câux tsuôk. Chor cêr môngl đhâu jêx jos tưz luôv mox nhex, luôv cxeik lo 97%. Tiv lêx chuôz zis pluôs hur xar ziv hnuz ziv txu grêl, chor chuôz zis muôx, bluô hnux cxangz nde. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông 2019 lo yangx 41 chơưx nhiax/lênhx nênhs.

Nênhs kôngz jos Bơ Dơng, xar Quảng Khê tu ntông sâux jiêng

Ntâu chuôz zis tưz hlôngr, tror kangz chok yaz vangx cax phê chia sâu lo ntâu

Tangs nro xar muôx yangx 200 ha phưx txoz

Ntâu ntu cêr môngl thangx tsangv uô hnox lo luôv mox nhex, pangx tênhz tơưk puv cêr cxix cxuô

Mai Anh

1,013
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.