Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Khê nchŭn n’hâm suan bư hao nau bư mir jan ba

30/07/2020 15:03 G7T+7

Xă Quảng Khê (Dak Glong) gĕh neh ntu huy 11,936 hec ta.

Tâm ăp năm lĕ lăn, dơi bri dak sâm kơl ân prăk manh, kơl ân tơm tăm n’hanh mpô mpa rong, bu nuyh bon lan tâm xă lĕ nsrôih pah kan, rlau nar rlau bư tĕng di kĩ thuật bư mir jan ba nĕ hao ngăn tâm nau pah kan, r’noh ăp ntil tơm tăm hao jêng, nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao. Tât abaơ, xă gĕh rlau 4.589,5 hec ta neh tăm tơm kông nghiệp jŏ nar. Bă bă nĕ lah r’noh neh ntu tăm tuh vanh n’hanh ăp tơm kông nghiệp jŏ năm. Nglau dak dơi chuk gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm. Ăp trong hăn tâm ăp thôn, bon lĕ dơi bu nkra jêng trong bê tông, trong dak bĭt 97%. R’noh r’năk o-ach tâm xă lĕ trŭnh, r’noh r’năk măn dưn, r’năk ndrŏng rlau nar rlau âk. Gĕh n’sĭt prăk rêl du huê bu nuyh kan tât năm 2019 gĕh rlau 41 r’keh prăk.

Bu nuyh bư mir bon Bơ Dơng, xă Quảng Khê mât mray tơm sầu riêng

Âk r’năk janh r’gâl, tăm tay ntil cà phê mhe gơi gĕh âk play

Lam xă gĕh rlau 200 hec ta neh tăm tơm tiêu

Âk trong hăn luh bư mir jăn ba lĕ dơi nkra jêng trong bê tông, gĕh ŭnh điện hăn ang măng

Mai Anh

1,018
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.