Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Khê tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp

30/07/2020 15:03 G7T+7

Xã Quảng Khê (Đắk Glong) có diện tích đất tự nhiên là 11,936 ha.

Thời gian qua, được sự hỗ trợ về vốn, cây con giống của chính quyền các cấp, người dân trong xã đã nỗ lực lao động, từng bước áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng cây trồng ngày càng được nâng cao, đời sống của người dân ngày càng phát triển. Đến nay, xã có hơn 4.589,5 ha cây công nghiệp lâu năm. Số diện tích còn lại trồng lúa và các loại cây hoa màu ngắn ngày khác. Hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu. Các tuyến đường liên thôn, bon đã được bê tông hóa, nhựa hóa đạt 97%. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã ngày càng giảm, số hộ khá, giàu tăng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt hơn 41 triệu đồng/người.

Nông dân bon Bơ Dơng, xã Quảng Khê chăm sóc cây sầu riêng

Nhiều hộ đã mạnh dạn thay thế, tái canh vườn cà phê để đạt năng suất cao hơn

Toàn xã có hơn 200 ha cây hồ tiêu

Nhiều tuyến đường vào khu sản xuất đã được bê tông hóa, điện thắp sáng đầy đủ

Mai Anh

1,187
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.