Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng ở bon Bu Nor A và B, xã Quảng Tâm

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2005, bon Bu Nor A và Bu Nor B, thôn 6, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) nhận 1.060 ha rừng và đất rừng để quản lý và bảo vệ.

Theo đó, gần 50 người M’nông sinh sống tại 2 bon đã thành lập Ban quản lý rừng và xây dựng quy ước bảo vệ rừng. Quy ước nêu rõ trách nhiệm các thành viên phải tuân thủ lịch tuần tra, bảo vệ rừng, tôn trọng các nguyên tắc khi đi rừng. Để giữ được rừng, Ban quản lý rừng cộng đồng thực hiện việc tuần tra rừng thường xuyên, 50 người trong ban được chia làm 4 tổ, mỗi tổ sẽ tham gia bảo vệ rừng một tuần với nhiệm vụ đi tuần tra hết toàn bộ diện tích rừng được giao. Từ khi giao rừng cho bon Bu Nor A và Bu Nor B, rừng đã được bảo vệ tốt hơn, tài nguyên rừng ngày càng đa dạng.

Tầm nhìn quản lý rừng cộng đồng

Công tác tuần tra rừng được các tổ thực hiện thường xuyên

Gia đình Điểu Zíp thuộc diện hộ nghèo trong bon đã được hỗ trợ 4 m2 gỗ để làm nhà

Đức Hùng

213
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.