Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng ở bon Bu Nor A và B, xã Quảng Tâm

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2005, bon Bu Nor A và Bu Nor B, thôn 6, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) nhận 1.060 ha rừng và đất rừng để quản lý và bảo vệ.

Theo đó, gần 50 người M’nông sinh sống tại 2 bon đã thành lập Ban quản lý rừng và xây dựng quy ước bảo vệ rừng. Quy ước nêu rõ trách nhiệm các thành viên phải tuân thủ lịch tuần tra, bảo vệ rừng, tôn trọng các nguyên tắc khi đi rừng. Để giữ được rừng, Ban quản lý rừng cộng đồng thực hiện việc tuần tra rừng thường xuyên, 50 người trong ban được chia làm 4 tổ, mỗi tổ sẽ tham gia bảo vệ rừng một tuần với nhiệm vụ đi tuần tra hết toàn bộ diện tích rừng được giao. Từ khi giao rừng cho bon Bu Nor A và Bu Nor B, rừng đã được bảo vệ tốt hơn, tài nguyên rừng ngày càng đa dạng.

Tầm nhìn quản lý rừng cộng đồng

Công tác tuần tra rừng được các tổ thực hiện thường xuyên

Gia đình Điểu Zíp thuộc diện hộ nghèo trong bon đã được hỗ trợ 4 m2 gỗ để làm nhà

Đức Hùng

119
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.