Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng ở bon Bu Nor A và B, xã Quảng Tâm

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2005, bon Bu Nor A và Bu Nor B, thôn 6, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) nhận 1.060 ha rừng và đất rừng để quản lý và bảo vệ.

Theo đó, gần 50 người M’nông sinh sống tại 2 bon đã thành lập Ban quản lý rừng và xây dựng quy ước bảo vệ rừng. Quy ước nêu rõ trách nhiệm các thành viên phải tuân thủ lịch tuần tra, bảo vệ rừng, tôn trọng các nguyên tắc khi đi rừng. Để giữ được rừng, Ban quản lý rừng cộng đồng thực hiện việc tuần tra rừng thường xuyên, 50 người trong ban được chia làm 4 tổ, mỗi tổ sẽ tham gia bảo vệ rừng một tuần với nhiệm vụ đi tuần tra hết toàn bộ diện tích rừng được giao. Từ khi giao rừng cho bon Bu Nor A và Bu Nor B, rừng đã được bảo vệ tốt hơn, tài nguyên rừng ngày càng đa dạng.

Tầm nhìn quản lý rừng cộng đồng

Công tác tuần tra rừng được các tổ thực hiện thường xuyên

Gia đình Điểu Zíp thuộc diện hộ nghèo trong bon đã được hỗ trợ 4 m2 gỗ để làm nhà

Đức Hùng

181
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.