Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng ở bon Bu Nor A và B, xã Quảng Tâm

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2005, bon Bu Nor A và Bu Nor B, thôn 6, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) nhận 1.060 ha rừng và đất rừng để quản lý và bảo vệ.

Theo đó, gần 50 người M’nông sinh sống tại 2 bon đã thành lập Ban quản lý rừng và xây dựng quy ước bảo vệ rừng. Quy ước nêu rõ trách nhiệm các thành viên phải tuân thủ lịch tuần tra, bảo vệ rừng, tôn trọng các nguyên tắc khi đi rừng. Để giữ được rừng, Ban quản lý rừng cộng đồng thực hiện việc tuần tra rừng thường xuyên, 50 người trong ban được chia làm 4 tổ, mỗi tổ sẽ tham gia bảo vệ rừng một tuần với nhiệm vụ đi tuần tra hết toàn bộ diện tích rừng được giao. Từ khi giao rừng cho bon Bu Nor A và Bu Nor B, rừng đã được bảo vệ tốt hơn, tài nguyên rừng ngày càng đa dạng.

Tầm nhìn quản lý rừng cộng đồng

Công tác tuần tra rừng được các tổ thực hiện thường xuyên

Gia đình Điểu Zíp thuộc diện hộ nghèo trong bon đã được hỗ trợ 4 m2 gỗ để làm nhà

Đức Hùng

59
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.