Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsangr zus tsax cxu nhoz xar Quangv Hoax

22/06/2017 10:09 G6T+7

Xar Quangv Hoax (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 1.200 tsêr, 6.700 tus nênhs, đrul 11 zangv minhx cxưx, chôngz hlo zos Môngz, Zir, Nungx, Mix Jênhx… nhoz ntơưv 7 jos.

Nhis nuôr, iz fangz pangz uô kôngz lông, ntông công nghiêpx sưs li cax phê, phưx txoz, kêz… pêx xinhv ntơưv nuôr tsinhv zov chênhr zus tsax cxu. Iz fangz zov chênhr tsât lươngx nôngz tsax, pêx xinhv tsinhv uô jông tu, phangx tangr moz, chênhr phangx krâur nox. Tangs nro xar muôx yangx 1.000 tus tưv, nhux đăngs, yik; hur ntơư pangz nhux đăngs muôx jê 700 tus; cxangz jê 15% so li shông 2015. Chor nôngz nhux đăngs lai Brahman laz, Sindhi… đrul tsât lươngs jông, huv đrul phuô chuô ntơưv trôngx qơư lo chox lus tu zus, uô nôngz.

Tâux nôngz ntơưv jưx anr 3EM, jưx anr txu pluôs truôx đrênhk phaiz lo pêx xinhv chos ntâu, chênhr phangx lo jâuz puz tưv, nhu đăngs

Nôngz nhux đăngs Brahman laz lo six huv môi trươngx, hluz, phuôv tsangr seiz, muôx khav năng uô tơư jông…

Tangs nro xar muôx yangx 230 tus tưv

Hồ Mai

695
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.