Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao nau kan chiă rong ndrôk rpu ta xă Quảng Hòa

22/06/2017 10:09 G6T+7

Xă Quảng Hòa (Dak Glong) abaơ gĕh tâm 1.200 r’năk bon lan, 6.700 bu nuyh, gĕh 11 mpôl oh nô bu nong, gĕh âk ngăn lah bu nuyh Mông, Tày, Nùng, Mường… rêh ta 7 thôn tâm xă.

Abaơ, bơh đah nsrôih tâm nau kan tăm tuh vanh, tơm tăm kông nghiệp lah ca phê, tiêu, bo bo… bu nuyh bon lan tâm ntŭk aơ rong tay ndrôk rpu. Bơh đah nau kan uănh kh’lay mpô mpa rong, bu nuyh bon lan chiă rong uĕh, n’gang nau ji tưp, rơm joi lor mpa sa. Tâm lam xă abaơ gĕh rlau 1.000 rpu, ndrrok, be; tâm nĕ ndrôk gĕh dăch tât 700 mlâm; hao dăch tât 15% đah năm 2015. Ăp ntil ndrôk Brahman chăng, Sindhi… uĕh dăng, di đah ntŭk rêh tâm xă dơi bu rong, ân chhâng ndrôk me gơi sŏk kon ndrôk deh rong.

Ntil hĭp tă bơh Ndơ kan 3EM, ndơ kan ân trŭnh nau o-ach nâp knơm dơi bu nuyh bon lan tăm âk, gơi gĕh tay hĭp ân ndrôk, rpu sa

Ntil ndrôk Brahman đỏ chăng di uĕh ngăn ma ntŭk rong, ngăch têh, dơi dŏng ân chhâng ndrôk me gơi sŏk ndrôk kon deh rong…

Tâm lam xă gĕh rlau 230 rpu

Hồ Mai

690
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.