Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phát triển chăn nuôi gia súc ở xã Quảng Hòa

22/06/2017 10:09 G6T+7

Xã Quảng Hòa (Đắk Glong) hiện có khoảng 1.200 hộ dân, 6.700 khẩu, với 11 thành phần dân tộc, chiếm phần đông là người Mông, Tày, Nùng, Mường… cư trú trên 7 thôn của xã.

Hiện nay, bên cạnh việc nỗ lực sản xuất hoa màu, cây công nghiệp như cà phê, tiêu, bo bo… người dân nơi đây quan tâm đầu tư chăn nuôi gia súc. Ngoài việc chú trọng chất lượng con giống, người dân còn thực hiện tốt quá trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, chủ động nguồn thức ăn. Toàn xã hiện có hơn 1.000 con trâu, bò, dê; trong đó đàn bò gần 700 con; tăng gần 15% so với năm 2015. Các giống bò lai Brahman đỏ, Sindhi… với chất lượng tốt, thích hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết tại địa phương được đưa vào chăn nuôi, phối giống.

Cỏ giống từ dự án 3EM, dự án giảm nghèo bền vững cấp được người dân nhân rộng, chủ động hơn nguồn thức ăn cho trâu, bò

Giống bò lai Brahman đỏ rất thích nghi môi trường, sinh trưởng, phát triển nhanh, có khả năng phối giống tốt…

Toàn xã có hơn 230 con trâu

Hồ Mai

108
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.