Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv Nguênr Trươngx Chinh uô no xuô hâuk coz, uô hâux lưv hôix jông

21/12/2017 09:54 G12T+7

Txix shông 2012 txus nuôr, zơưv Nguênr Trươngx Chinh nhoz tuv tuôz nênhs đrôngl 4, phươngx Nghiar Đưc (Gia Nghiar) lo tsang uô Tsuv tinhx Hôix Nênhz kôngz phươngx Nghiar Đưc. Zơưv zos iz lênhx canr bôx cê uô nox uô hâuk co, cê uô hâux lưv hôix.

Nhis nuôr, zơưv muôx 5 ha cax phê uô trơưs tiêu chuânv 4C. Tsuô muôx 3.000 tso cax phê cinh joanh, shông nuôr zơưv sâu lus lo muôx 12 tênhr nôngz. Nhis nuôr, zơưv tangz tov chos siv iz cxa zangv jâuz, kos, txir hur tsêr ar. Iz shông, yưx chi phir zơưv chuôz zis sâu lo yangx 300 chơưx nhiax. shông 2017, zơưv tưz muôz mair laix ntơưv zus tsêr uô yangx 500 m cêr câp phôir môngl đhâu zus têz, pangz yangx 20 chuôz zis hur thangx tsangv môngl lus, uô nox uô hâuk, thâux kôngz lông zôngx ziv đuô.

Shông 2017, zơưv đâux tư uô 500 m cêr câp phôir pangz pux tuz nhuôs hur thangx tsangv môngl lus haz uô nox zôngx ziv

Zơưv Chinh chos siv hor txoz tsưz hur tsêr ar

Iz shông, zơưv Chinh muôx nuv uô tsi tsês tsuô 2 – 3 los đôngx ntơưv trôngx qơư đrul thu nhâpx yangx 4 chơưx nhiax/hli

Thanh Nga

609
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.