Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv Nghiar đâux tư hâur yangx lus tu kôngz lông

18/07/2019 14:56 G7T+7

Shông 2018, zơưv Lê Trongs Nghiar, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz đâux tư 500 chơưx nhiax zuôr hâur yangx tsi zuôr nênhs tsangr chia mfông qir, tsuôk yuôx tuô cangz tsuô 30 ha ntông jor bâux ntơưv chuôz zis. Zơưv tưz zos nênhs kôngz xuz thơưx ntơưv Đăk Nông zuôr haz sir zôngv hâur yangx tsi zuôr nênhs tsangr chia pangz mangx uô nox.

​​​​​​​​

Luz hâur yangx tưz zos los đôngs uô lo nuv jôngz hênhr pangz zơưv Nghiar uô nuv muax kangz hâu hênhr

Hâur yangx tsi zuôr nênhs tsangr lo nhâps khâuv tov Hanx Quôr, thôngz ntiv lo 10 lit, công suât 1 tênhz six hơưv tsuôk yuôx lo muôx 5 ha. Hâur yangx hlê lo tangs nro yuô phênhv, zôngx ziv chox môngl lus, lo điêux khiênv đêz, xir por lo nôngz nhôngl, đangs jul tưz xưs li yuôx tsuôk tsuô ntông chos; huv tsuô angr ntâu los sis angr tsi tax tul xưs li ntông nox txir, ntông hangr jôngr.

​​​​​​​​

Hâur yangx lo điêux khiênv đêz, yôngx ziv môngl lus, xir por lo nôngz nhôngl

Cao Biên

394
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.