Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Nghĩa r’văt rdeh mpăr mât mray tơm tăm

18/07/2019 14:56 G7T+7

Năm 2018, che Lê Trọng Nghĩa, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ dŏng 500 r’keh prăk r’văt rdeh mpăr mô kâp gĕh bu nuyh bĭt gơi sui phân, krih dak si ndrŭng ân ma 30 hec ta tơm bầu gió tâm r’năk. Che jêng du huê bu nuyh kan mir tơm ta Dak Nong r’văt n’hanh dŏng rdeh mpăr mô kâp gĕh bu nuyh bĭt gơi bư mir jan ba.

​​​​​​​​

Rdeh mpăr jêng du huê bu nuyh kan uĕh gơi kơl che Nghĩa krih dak si ân ăp ntil tơm tăm

Rdeh mpăr mô kâp gĕh bu nuyh bĭt dơi r’văt ta Hàn Quốc, thung dơm dak si 10 lít, du mông krih dak si gĕh tâm 5 hec ta. Rdeh mpăr dơi rơih nơih, nơih rdeng, dơi bĭt gai đah ndơ điểu khiển ta ti, mô gĕh hoăch âk mông nar kan, mô gĕh roh âk roh n’hâm suan kan, dŏng di ma tăm âk mô rĭ neh tăm tơm sa play, tơm si bri.

​​​​​​​​

Rdeh mpăr dơi bĭt gai đah ndơ điểu khiển ta ti, nơih rdeng, mô gĕh hoach âk mông nar kan…

Cao Biên

422
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.