Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv K’Bi shông ntâu uô ar tsov, ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk

29/11/2018 10:05 G11T+7

Zơưv K’Bi (zus shông 1943) nênhs Mas zos nênhs lâul hur jos, nênhs muôx côngz bê ntơưv jos Bu Sôp haz zos Tsuv tinhx Hôis Nênhs ntâu shông xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tsinhr ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk đrul sâu lo fênhx đrăngz 400 nhiax/shông.

Zơưv cxiv tsang mô hinhx cinh têr ntâu zangv kôngz zos 4 ha cax, 1 ha phưx txoz, 50 tsoz bơ Booth, 20 tsoz sâux riêng… Hur ntu uô cinh têr vangx, zơưv K’Bi los six zov chênhr nrar, seir chor nôngz ntông tsât lươngs jông, chor mô hinhx uô nox muôx kangz hâu, truôx đrênhk chox lus chos haz hlôngr yaz vangx… Zơưv tưz zos ar tsov minhx cxưx nênhs tsơưs uô nox coz ntơưv trôngx qơư, tư lo môngl côngv Đaix hôis Siz lưr nhiav têz qơưs tangs têz qơưs jas tiv IX.

Zơưv K’Bi zov chênhr muôz chor nôngz cax phê tsât lươngs jông lus chos

Zơưv K’Bi tsinhv trâu saz nrar, cơưv chor mô hinhx cinh têr muôx kangz hâu ntơưv chor chuôz zis uô nox coz

Zos tu trơưs cir thuôx, 800 tsoz phưx txoz ntơưv zơưv K’Bi hluz jông, tưz txi txir

Mẫn Doanh

754
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.