Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv Điêuv Tungx sâu lo 250 chơưx nhiax iz shông

08/06/2017 13:48 G6T+7

Muôx 2 ha angr, zơưv Điêuv Tungx nhoz jos Đăk R’Moan, xar Đăk R’Moan (Gia Nghiar) chos shơư ntâu zangv ntông ntêr shông sâu lo ntâu. Shông 2000, zơưv hlôngr 2 ha angr chos điêux, ntur chor ntông txi tsi jông chia chos shơư jê 2.000 tsoz cax phê.

Thâuv cax phê tưz lo sâu, cênhz đrul tu, zơưv tror kangz hlôngr vangx điêux, ntur chor ntông lâul haz chos nzir 400 tsoz phưx txoz. Zos gruôl uô nox, shông 2016, zơưv vangx cax phê đê lo 5 tênhr/ha, 4 tênhr nôngz điêux; phưx txoz tưz chuôz lo đê, sâu lo cxang nzir nguônx thu… Uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo yangx 250 chơưx nhiax ntơưv mô hinhx chos ntông nuôr.

Zơưv Điêuv Tungx thoz kror chia tso qir tsuô phưx txoz

Zơưv tsinhr siz thangv tsưr ziv uô nox uô hâuk, tu cax phê tsuô ntâu chuôz zis

Zơưv đâux tư lo cxuô zangv chuôz zênhx uô kông, mair moc uô cax phê haz phưx txoz

Zos trâu saz uô nox, zơưv chuôz zis cxiv tsang lo tsêr đangr pho, truôx khor, luz nênhx tâu jông đuô

Bình Nhi

1,568
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.