Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Ðiểu Tùng gĕh n’sĭt tâm nau kan 250 rkeh prăk du năm

08/06/2017 13:48 G6T+7

Ðah 2 hec ta neh, che Ðiểu Tùng ta bon Dak R’Moan, xă Dak R' Moan (Gia Nghĩa) tăm ăp ntil tơm tăm zŏ năm gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan. Năm 2000, che mray uĕh rlau 2 hec ta neh tăm tơm điều, sreh lơi ăp n’kĭng mô gĕh âk play gơi tăm 2.000 tơm ca phê.

Lah ca phê lĕ gĕh play, bơh đah nau kan chăm mray ca phê, che chăm tay tơm điều, sreh lơi tơm ranh n’hanh tăm tay 400 gâng tiêu. Yor gơih tâm nau pah kan, năm 2016, ca phê yor r’năk che tăm gĕh n’sĭt tât 5 tân du hec ta, 4 tân grăp điều; tơm tiêu dôl ma mhe gĕh play, suy kơl n’hao gĕh âk prăk dŏng tâm nau kan… Jêh tâm prăk kan, r’năk che gĕh n’sĭt rlau 250 rkeh prăk du năm yor tăm ăp ntil tơm tăm aơ.

Che Ðiểu Tùng koai ntu gơi sui buh ma tơm tiêu

Che way mbơh hưn nau bên bư mir jan ba, chăm mray tơm ca phê ân uĕh ma ăp r’năk ba bă tâm bon

Che rvăt ăp ntil ndu ndơ dŏng bư mir jan ba, rdeh kai, măy muih gâ tâm tơm ca phê n’hanh tiêu

Yor chăm mray bư mir jan ba, r’năk che lĕ ndâk nkra ngil wâl têh uĕh, nâp, nau rêh rlau nar rlau rgâl mhe

Bình Nhi

1,928
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.