Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ông Điểu Tùng thu nhập 250 triệu đồng mỗi năm

08/06/2017 13:48 G6T+7

Với 2 ha đất vườn, ông Điểu Tùng ở bon Đắk R’Moan, xã Đắk R’Moan (Gia Nghĩa) trồng xen nhiều loại cây lâu năm cho thu nhập khá. Năm 2000, ông cải tạo 2 ha vườn điều, chặt bỏ bớt những cây năng suất thấp để trồng xen gần 2.000 cây cà phê.

Khi cà phê đã có nguồn thu, cùng với việc chăm sóc, ông tiếp tục cải tạo vườn điều, chặt bỏ những cây già cỗi và trồng thêm hơn 400 trụ tiêu. Nhờ chăm chỉ lao động, năm 2016, sản lượng cà phê của gia đình ông đạt hơn 5 tấn/ha, 4 tấn hạt điều; cây tiêu cũng cho thu bói, tăng nguồn thu đáng kể… Sau khi trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập hơn 250 triệu đồng từ mô hình trồng trọt này.

Ông Điểu Tùng cào bồn để bỏ phân cho cây hồ tiêu

Ông thường xuyên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăm sóc cà phê với các hộ dân khác

Ông đầu tư được hầu hết các loại nông cụ, máy móc trong làm cà phê và hồ tiêu

Nhờ chăm lo sản xuất, gia đình ông xây dựng được nhà cửa khang trang, kiên cố, chất lượng đời sống được cải thiện

Bình Nhi

968
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.