Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv Điểu Dray uô bluô hnux sâuv đêiv angr buôs đriv Quảng Trực

14/05/2020 10:44 G5T+7

Shông 2010, thâuv tror kangz cxiv tsang jos Bu Prăng 1, xar Quảng Trực (Tuy Đưc), cưuô cxênhx, cxuô nganhx trôngx qơư, tiv zix mas bôs đôis biên phongx tưz đâux tư cxiv tsang cơ sơv has tângx haz pangz nôngz tsax nôngz kôngz chia pêx xinhv phuôv tsangr uô hnox uô hâuk, uô nênhx truôx haz por vêv ntu cêr đriv.

Hur ntơư, zơưv Điểu Dray (zus shông 1965), minhx cxưx M’nông zos iz lênhx nênhs tiên tiênr hur uô hnox uô hâuk ntơưv jos Bu Prăng 1. Thâuv lo pangz nôngz kôngz, nôngz tsax zơưv tưz trâu saz uô hnox uô hâuk, đâux tư jông tsuô cxuô ntu tu kôngz mas zơưv vangx kôngz njuôz jông. Uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo muôx 200 chơưx nhiax/shông.

Zơưv Điểu Dray (sang lâux) kra tsưr ziv tu ntông măc ca tsuô pêx xinhv

2 ha măc ca muôx 8-9 shông ntơưv zơưv Điểu Dray tsinhr njuôz jông

Vangx cax phê ntơưv zơưv chuôz zis tsinhr njuôz jông

Zơưv chuôz zis tsinhv zus tsi tsês pangz nhux đăngs chia muôx qir mfông tsuô kôngz

Minh Huyền

276
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.