Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Ðiểu Dray bư ndrŏng ta neh ntu mpeh n’har bri Quảng Trực

14/05/2020 10:44 G5T+7

Năm 2010, jêh ndâk njêng tay bon Bu Prăng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức), ăp n’gâng kan, ntŭk kan tâm xă, tâm nĕ gĕh ka han mât chiă n’har bri lĕ kơl ndâk bư ngih wâl gung trong n’hanh kơl ân tơm tăm, mpô mpa rong gơi bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, đăp mpăn nau rêh n’hanh mât chiă đăp mpăn n’har bri.

Tâm nĕ, che Ðiểu Dray (deh năm 1965), bu nuyh Bu Nong jêng du huê bu nuyh gĕh nau blau pah kan bư mir jan ba ta bon Bu Prăng 1. Jêh dơi bu kơl ân tơm tăm, mpô mpa rong che lĕ n’hâm suăn pah kan, nsu kơt nau bu ntĭm gơi mât mray ăp ntil tơm tăm tâm r’năk ân jêng. Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk che gĕh n’sĭt tâm 200 r’keh prăk du năm.

Che Ðiểu Dray (bơh chiau ti) mbơh hưn nau bên mât mray tơm măc ca ma bu nuyh bon lan

2 hec ta neh tăm tơm măc ca ntơm 8-9 năm ta r’năk che Ðiểu Dray jêng ngăn

Tơm ca phê tâm r’năk che jêng ngăn

R’năk che rŏng tay ndrôk gơi sŏk ĕk ndrôk sui ân ăp ntil tơm tăm

Minh Huyền

271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.