Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv Điêuv Bot txơưx uô bluô nux

20/07/2017 10:16 G7T+7

Đrul trâu saz, gruôs, sir jul cơưv shuv, chuôz zis zơưv Ðiêuv Bot (zus shông 1960), minhx cxưx M’nông, nhoz jos Bu P’râng, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) tưz zos chuôz zis txơưx uô nox uô luôv coz.

Shông 2002, lo Têz qơưs pangz pênhr chia txaik tsuô chor chuôz zis pluôs, zơưv môngl zuôr 3 tus nhux đăngs lus zus. Pangz nhux lo zus trơưs cir thuôx, phuôv vangv jông mas iz shông zơưv tsês mir njir nhiax chia zuôr angr, đâux tư chos cax phê, phưx txoz… Zos trâu saz uô nox, txus nuôr, zơưv chuôz zis tưz muôx yangx 2 ha angr cax phê, yangx 1,5 sox angr blêx lax haz 800 tsoz phưx txoz tưz lo sâu. Fênhx đrăngz iz shông, uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo yangx 200 chơưx nhiax.

Zơưv Điêuv Bot trâu saz uô nox uô hâuk, gruôs phuôv tsangr chuôz thênhx

Đrul 1,5 sox blêx lax, fênhx đrăngz iz chiv, chuôz zis zơưv sâu lo 5 puô cir ntâu

Phuôv tsangr zus nhux đăngs pangz zơưv chuôz zis muôx cxangz nguôn thu

Y KRắk

705
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.