Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus us ntêk kei sâu lo nhiax ntâu

26/12/2019 10:22 G12T+7

Đhâu cơưv shuv tsưr ziv, shông 2018, chuôz zis pus Nguyễn Thị Xuân nhoz jos 2, xar Đăk R’tíh (Tuy Đưc) đâux tư zus us ntêk kei.

Pus Xuân  tưz hlôngr 3 sox angr lax chia khơưz pangs, uô tsêr us nhoz, iz puôs ndil lo xor nzeix hlâu B40 haz zus tsi tsês muôx li 3.000-3.500 tus us ntêk kei. Zos tênhs moz đinhs cix, viv xinhz guôx tsi tsês, muôx txâus krâur hnox… mas pangz us ntơưv pus chuôz zis hluz jông. Fênhx iz hnuz, pangz us ntêk yangx 2.500 luz kei đrul gre muôs nhis hnuôr zos  2.500 nhiax/luz kei. Uô kangz yưx chi phir, pus chuôz zis sâu lo yangx 150 chơưx nhiax/hli.

Thangx qơư zus us đangr pho, muôx pangs đêx chia us uô si, đang luôv

Tsêr chia us nhoz haz ntêk kei

Pus Xuân xair chor jông gâux tsi mangl tơưs chia ntiv thôngz tsuô nênhs zuôr

Minh Huyền

810
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.