Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong pêp deh tăp gơi gĕh prăk tâm nau pah kan

26/12/2019 10:22 G12T+7

Jêh nti ôp nau bên, năm 2018, r’năk u Nguyễn Thị Xuân ta thôn 2, xă Dak R’tih (Tuy Ðức) lĕ ndâk bư nau kan rong pêp deh tăp.

U lĕ r’gâl 3 sào neh tăm ba lŏ gơi koai ntu dak, bư wâl rong pêp, bơh pĭt n’king đah ka văt B40 n’hanh rong ăp tâ tâm 3.000 – 3.500 mlâm pêp deh tăp. Yor ntâp nŭm dak si n’jrăng n’gang nau ji tưp, mpêh tho ndrung rong kloh, ân sa mpa nŭm… nĕ pêp tâm r’năk u ngăch têh. Tâm du nar, pêp tâm r’năk u rong deh rlau 2.500 mlâm tăp đah r’noh prăk tăch abaơ lah 2.500 du mlâm tăp. Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk u gĕh n’sĭt 150 r’keh prăk du khay.

Ntŏk chiă rong huy, gĕh ntu dak gơi gĕh ntŏk pêp hăn joi sa, ŭm

Wâl ân pêp gŭ n’hanh deh tăp

U Xuân ruah tăp pêp uĕh mô gĕh chah chê tâm thung, tăch ân bu r’băt

Minh Huyền

772
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.