Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong sur ntưp nach bri gơi bư jêng “poăch sa kah”

21/09/2017 15:16 G9T+7

Năm 2016, nô Phan Văn Sáu ta thôn 2, xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ janh, nsu pâk huy ndrung rong sur ntưp nach bri gơi bư gĕh “poăch sa kah” tâm nau kan tâm ban: Roah sur kon rong gĕh gien uĕh, mô gĕh nau ji, gĕh ntŭk huy ân sur hăn joi mpa sa, nchuăt; ân sa ăp ntil mpa gâ hĭp, play ăp ntil… Yor nĕ, sur ntưp nach bri r’năk nô rong gĕh poach uĕh, âk poăch, iê ngi, ntô n’hơ n’hanh sa ranh, bô kah.

Poăch sur tăch bơh tăch kh’lay rnoh prăk ngăn tâm 100.000 rhiăng du kí. Abaơ, ntŭk rŏng sur ntưp năch bri nô gĕh rlau 200 mlâm, tâm nĕ gĕh 25 sur me rong ân đeh kon. Nau kan rong sur ntưp nach bri gĕh n’sĭt tâm nau kan ma r’năk nô tâm 300 rkeh prăk du năm, ndrel ma ĕk sur tâm 100 rhiăng khối du năm, suy kơl r’năk nô gĕh bun sui, tăm ân ma ăp ntil tơm.

Sur dơi mbâk rong ta ntŭk huy, dah tâm bri suy kơl bư poăch sa kah ngăn

Sur kon jêh 2 khay lơi pu toh me dơi nhup rong êng, răk rong tĕng nau kan rong êng

Ăp ntil gâ hĭp dơi choh ân hăch gơi bư mpa ân sur sa nơih, uĕh ĕk chrăch

H’Mai

573
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.