Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus keiz Đông Taov ntêk kei bâuv thux tinh nhân taos

14/06/2018 15:18 G6T+7

Uô kangz cơưv tangs nganhx Zus tsax thur y lo băngx coz, Đais hocx Têi Nguên, Đaox Thix Thuix Linh (zus shông 1993), nhoz jos 7, xar Thuânx Hax (Đăk Song) cuêt tinhv zus keiz Đông Taov.

Xuz thơưx Linh môngl puôs Hưng Yên zuôr 50 tuss keiz nôngz Đông Taov tangs 25 chơưx nhiax; cênhz cơưv shuv tsưr ziv tu zus ntơưv chor trang traix lux nhoz ntơưv nuôr.

Sâuv angr đangr 100 m2, Linh đâux tư uô guôx, yangr uô si tsuô keiz. Iz jangs kei zus grax, Linh xair tus puôr keiz jông gâux hlo tsês uô nôngz. Txus six ntêk kei, Linh txik txix gơưv haz sir zôngv tsưr ziv thux tinh nhân taos tsuô keiz, zos li tưz uô tar lo ntâu. Nhis nuôr, pangz keiz Đông Taov ntơưv Linh muôx li 300 tus, hur ntơư muôx 200 tus keiz pux lâur. Iz hli, tsuôs xangv nhiax muôs keiz nông, Linh sâu lus lo muôx 10 chơưx nhiax.

Hâux lưv cxuô hnuz ntơưv Linh zos tu pangz keiz

Uô lo tar ntơưv zus keiz ntêk kei pangz Linh chênhr phangx lo nôngz muôx kangz hâu, an toanx

Mô hinhx zus keiz Đông Taov tưz haz tangz tov muôx thu nhâps ntâu tsuô Linh

Đức Hùng

348
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.